Izdelavo strani je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.
 
 
 
 
     
  ... kar bi morali vedeti!  
     
 
 1. Kako imenujemo književno obdobje, v katero uvrščamo Josipa Murna, in kdaj je bilo to obdobje?
  Imenujemo ga MODERNA, zaznamuje pa čas ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja.

 2. Kdo so bili Murnovi najpomembnejši sodobniki, tudi njegovi prijatelji?
  Pesnika Dragotin Kette, Oton Župančič, pisatelj in dramatik Ivan Cankar, ter literarni zgodovinar Ivan Prijatelj.

 3. Poezija Josipa Murna je izrazito lirska. Kaj označuje izraz LIRIKA?
  Označuje pesmi, ki sporočajo čustva, razpoloženje in misli. Lirika je najbolj osebno pesništvo, v katerem pesniki izpovedujejo svoj notranji svet duševnih stanj.

 4. Murn je impresionist. Kakšna je IMPRESIONISTIČNA PESEM?
  Pesnik v njej izpove svoje trenutno razploženje, opiše bežen trenutek iz svojega življenja. Pesem učinkuje tudi s "slikanjem" barv in glasov.

 5. Aleksandrov je eden od pesnikov številnih...
  ... psevdonimov. Prevzel ga je po imenu domačije "pri Aleksandrovih" v Vipavski dolini, kjer je nekajkrat preživljal šolske počitnice.

 6. Pesnikova prva in edina pesniška zbirka, ki je izšla po njegovi smrti (leta 1903), nosi naslov.
  ... Pesmi in romance.

 7. Poleg pesmi s kmečko tematiko, razpoloženjskih in čustvenih pesmi, je Murn pisal tudi ljubezenske. Najlepši cikel NOČI je posvetil lepemu, bogatemu in njemu nedosegljivemu dekletu. Kateremu?
  Almi Souvanovi.

 8. Murna je močno zaznamovala tragična usoda njegovega porekla. V kakšni družini se je rodil?
  Bil je nezakonski sin služkinje, ki ga je dala v rejo.

 9. Dopolni naslove Murnovih najbolj znanih pesmi.
  V daljavi motni, Ko dobrave se mrače, Pomčadanska romanca, Pa ne pojdem prek poljan

 10. Kako se imenuje stavba v Ljubljani, v kateri je, star komaj dvaindvajset let, umrl za jetiko?
  Cukrarna.

 
     
     
 
 
Založba Pasadena © Založba Pasadena d.o.o., Ljubljana
tehnična izvedba studio tibor, dokumentarna d.o.o.
 studio tibor

Stran je optimizirana za Internet Expolorer 5.* in ločljivost 800 x 600 pri 32-bitni grafiki.
Izdelavo strani je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.