1898 PRVI (EDINI) USPEHI IN STREZNITVE

Ljubljani se je Murn preživljal s priložnostnimi deli v pisarnah. Pomagala mu je tudi Franja Tavčar, predvsem s hrano. Njegovo glavno delo pa je bilo pisanje literature, predvsem pesmi. Bil je zelo ploden avtor, saj je napisal približno 130 pesmi, še veliko več pa je osnutkov in idej. Murn je vse stavil na poezijo: objavljal jo je v časopisih in revijah, od Zore do Ljubljanskega zvona, ter si prizadeval za njihovo čimprejšnjo izdajo v zbirki, zato jih je nenehno obdeloval in pilil ter rokopise pošiljal različnim založnikom. Rokopise je pošiljal tudi pesniškim prijateljem, ki naj bi s svojimi priporočili prepričali založnike. Murn je verjel, da se bo z objavo zbirke njegovo življenje spremenilo. Verjel je, da bo z zbirko prepričal ljudi v svoj talent in da se mu bodo odprla vrata v boljše življenje. dietikon singles Murnovi cilji nikakor niso bili skromni: predstavljal si je, recimo, da bonjegova žena Alma Souvan, lepa hčerka bogatega ljubljanskega trgovca, ki jo je videval v gledališču. Seveda, on je stal na vrhu, na dijaških klopeh, kjer se je komaj kaj videlo, ona je sedela v loži, med elito. lucerne single ü30 Tisto leto (1898) so ob zaključku šolanja na višji gimnaziji izdali nekakšen spominski almanah z naslovom Na razstanku. Murn je v njem objavil približno trideset pesmi ter zanje požel precej hvale in priznanja. Vsekakor dovolj, da se je počutil dovolj samozavestnega, da je almanah dal obrobiti z zlatim robom in ga poslal Almi. V znak ljubezni in dokaz sposobnosti. Alma je ravnala skoraj enako kot dobrega pol stoletja pred njo še ena trgovska hči, Julija Primic. Murnova ljubezen je dobro dela Alminemu napuhu, godilo ji je, da ima trubadurja, s svojim vitezom se je lahko postavljala pred prijateljicam in v družbi. Ko je prejela knjižico je, seveda v nemščini, izjavila, da so ji všeč takšne viteške geste (da nima nič zoper tak “ritterlicher Minnedienst”). winterthur single mütter Josipu je, ko je izvedel za njeno vzvišenost, postalo jasno, da je meril napačno. Takrat, jeseni 1898, je bil že na Dunaju, posledica ljubezenskega streznjenja pa je cikel pesmi Fin de siécle, ki kaže na Murnovo novo zrelost pri dojemanju sveta okoli sebe.